ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΙΣ

Κυρία 73 χρόνων πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, με αποτέλεσμα τα άκρα της να μην αιματώνονται σωστά, και αυτό να έχει ως επακόλουθο να αποκτήσει μύκητες, και επειδή δεν το πρόσεξε από την αρχή, αυτοί είχαν ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση.

Εδώ είναι η αρχική μορφή του ποδιού, πριν τον καθαρισμό.

 

 

και εδώ είναι η μορφή του ποδιού, μετά τον καθαρισμό.

 

 

 

Επίσης θα δούμε ότι η κυρία έχει πρόβλημα και στο πέλμα της, καθώς έχουν δημιουργηθεί υπερκερατώσεις (σκλήρυνσης) εξαιτίας του κοτσιού.

Πριν τον καθαρισμό.

 

 

Μετά.